Autobusové zastávky

Celkem asi v 6 okolních obcích realizovala MAS Zálabí projekt obnovy jednotných autobusových zastávek. Hlavním koordinátorem celého projektu byl náš spolek.