... Když zasednem do hospody, frčí to šup sem-šup tam. ...

Články

 

Přípravný výbor pro konání místního referenda o druhé hasičské zbrojnici v Dobšicích vyhrál soud.

Vandalové z naší obce ničí vybudované a realizované projekty našeho spolku. Během prázdnin někdo zničil nové zábradlí z hrázky u palisády a infopanel Alej Dobšanů ve směru ke hřbitovu. Lidský hyenismus nezná hranice. Je to odraz doby , ve které žijeme nebo tupost a debilita našich sousedů?

Spolek Dobšané, z.s. v současné době obdržel Vyrozumění o odložení věci dle § 159a/1 trestního řádu. Policie ČR šetřila trestní oznámení cca 7 měsíců a my, jako oznamovatelé, jsme nebyli ani osobně pozváni k vysvětlení a svědectví.

Náš spolek uspěl v grantové výzvě společnosti Kaufland a Nadace VIA a získal 60 400 Kč. Ostrov malého Dobše bude slavnostně otevřený 23.6.2023.


Starší informace najdete po klepnutí na tlačítko