... Když ztratíme chutě k dílu, tak je všechno v jeteli.