Keltská polozemnice

Druhým projektem připomenutí Keltů na katastru obce Dobšice bylo vybudování keltské polozemnice v reálné stavu a podle skutečné předlohy z nálezů stejného domu v Křinci u Městce králové. Jak na dětské hřiště, tak na polozemnici část finančích prostředků zajistil náš spolek. Stejně tak na vysazené stromy v celém areálu.