Alej Dobšanů obohatily nové lipky

29.10.2022

Z iniciativy spolku Dobšané v Dobšicích se už patnáct let postupně vysazují stromky na cestě směrem z obce k dálnici D 11. V sobotu 29. října se v této bohulibé aktivitě opět pokračovalo a cesta nyní nese název Alej Dobšanů. Členové a členky spolku vykopali jámy, zatloukli opěrné kolíky a nově zasazené stromy byly obaleny ochranou proti okusu od lesní zvěře. Mladé dřeviny nakonec dostaly i potřebnou zálivku. "Za krásného slunného počasí se nám podařilo vysadit deset mladých lipek srdčitých, což je takový český národní strom. V kilometrové aleji, která se vlastně také stala místním krajinotvorným prvkem roste zhruba dvě stě stromů, kromě lip zde pak máme i hrušky a švestky slivoně. Lidé tento klidný prostor směřující z obce ke hřbitovu využívají procházkám, přicházejí maminky s kočárky a senioři. Vlastně je to i cesta za našimi předky. O alej se staráme i během roku, upravujeme koruny stromů a když je sucho tak je musíme zalévat. V neposlední řadě pak tato cesta funguje i jako stezka pro cykloturisty, kteří se rádi zastavují u našeho cykloodpočívadla nebo v Muzeu Keltů," vysvětlil předseda spolku Oldřich Novotný. Na závěr došlo u odbočky na Sány ke slavnostnímu odhalení desky, která informuje o tomto záměru. Nechyběl přípitek, krátký projev a společné focení. "V podstatě se jednalo o poslední akci, která připomněla letošní patnácté výročí založení naší společnosti. V nějakých aktivitách bychom rádi pokračovali i v příštích letech. V nejbližší době například připravíme tradiční novoroční pochod na Holý vrch," doplnil předseda. 

 Milan Čejka