Zájezd do Českých Budějovic

24.08.2019

Děkujeme obci za schválený příspěvek na dopravu zájezdu do Českých Budějovic ve výši 7.000,- Kč, jako podíl nákladů na autobus. Zájezd byl určen všem obyvatelům obce Dobšic. Dobšané se ujali pouze organizace. Nešlo o zájezd jen pro Dobšany, jak mylně běžela fáma. Po vleklých průtazích příspěvek schválili tři zastupitelé za Nezávislé občany obce Dobšice 2018 a jeden zastupitel z řad Hasičů pro Dobšice pan Petr Adamec. Tímto jim děkujeme. Ostatní zastupitelé příspěvek nepodpořili, a to i přesto, že v roce 2018 byl již příspěvek schválen bez omezení. 

Děkujeme paní Markétě Knytlové za komunikaci se zájemci. Poděkování patří i Bohuslavu Muzikářovi za pomoc v organizaci zájezdu. 

Zájezdu dne 24.8.2019 se zúčastnilo více jak 40 účastníků. V rámci programu jsme chtěli navštívit Výstaviště Země živitelka, Budějovický Budvar i Dobšice u Týna nad Vltavou. Oslovili jsme starostku této obce. Velmi nás překvapila její odpověď: 
"Dobrý den. Váš mail mě velice potěšil. Určitě si uděláme čas na tak milé setkání. Prosím tedy ještě o upřesnění, kolik vás bude. To jen abychom měli představu. Posílám na mě také telefonický kontakt, abychom si mohli upřesňovat další informace. Těšíme se na setkání. S pozdravem, Mgr. Petra Horáková, starostka obce Dobšice." 

Vše, co jsme naplánovali, se uskutečnilo a všichni účastníci byli velmi spokojeni. Navázali jsme nová přátelství s občany obce Dobšice u Týna nad Vltavou.