Dobšané oslavili 15 let Muzea Keltů, zpřístupnili Ostrov malého Dobše a přijela i paní hejtmanka Mgr. Petra Pecková

23.06.2023

Na pátek 23.6.2023 připravili Dobšané velkolepý program. Nejdříve přijelo na 120 dětí z okolních mateřských školek. Pro ně byla připravena prohlídka muzea, dále mohly jít na keltské oppidum a dále pokračovat po keltské stezce až k Bobrovi, kde Zoufalci připravili keltskou kuchyni s vuřtíky.

Vrcholem odpoledního programu byla účast na akci paní hejtmanky Středočeského kraje Mgr. Petry Peckové. Za účasti našich členů a dalších občanů proběhla spontánní diskuze před muzeem i pak v komunitním centru a Expozici našich rodáků a spolků. Paní hejtmanka přijala záštitu nad celou akcí. Velmi jsme všichni ocenili zájem paní hejtmanky o problémy naší obce. Olda Novotný ji prezentoval tři hlavní okruhy, které nás trápí. Chceme zrušit obchvat Dobšic v KÚ plánu, rozježděné a úzké krajské silnice a převod chodníků z kraje na obec. Byla přislíbena pomoc a nyní již musí aktivně vše dotáhnout naše vedení obce.

Odpoledne jsme za účasti asi 100 účastníků slavnostně zpřístupnili Ostrov malého Dobše na Dobšickém rameni. Zazpíval malý chrámový sbor Opočnice. Akci navštívili i donátoři z grantového programu "Milion pro Poděbrady a okolí společnosti Kaufland a Nadace Via".

Pak jsme se všichni přesunuli k Šenku, kde již vyhrávala naše Cidlinka. Všichni Dobšané pak v sále Šenku zhlédli projekci připomínající otevření Muzea Keltů před 15ti lety při společné večeři. Vrcholem večera byla hudební produkce kapely TOX Jaroslava Trnky a vystoupení zpěvačky Heidi Janků. Ta doslova dostala více jak 150 účastníků večera do varu.

V předvečer dobšické poutě šlo opět o unikátní kulturní a společenskou akci, kterou zajistil spolek Dobšané, z.s. a zajistil i finanční prostředky. Všem účastníkům děkujeme za podporu a těšíme se na Vás opět při dalších akcích.