Dobšané slavili - Letní muzicírování

10.09.2022

U příležitosti oslav 15 let existence spolku Dobšanů jsme zorganizovali již čtvrtý ročník Letního muzicírování a zabijačkových hodů. V sobotu 10.9.2022 se sešlo více jak 500 návštěvníků. Opravdu bohatý program uspokojil snad každého. Nádherná vystoupení předvedly děti z okolních mateřských školek. Moc jim děkujeme. Opět přijel starosta Ing. Jaroslav Jenšovský z Dobšic od Znojma se členy jejich místního SDH. Jak starostu , tak jejich SDH, jsme ošerpovali a přijali jsme je za čestné členy našeho spolku. Především za dlouholetou spolupráci, za přátelství a za rozvíjení meziobecních vztahů. Také jsme vydražili prasečí hlavu a ze zabijačkových dobrot nezbylo téměř nic. Všem účastníkům děkujeme za podporu, donátorům za finanční pomoc, bez které by se tato akce nemohla konat.