Druhá etapa obnovy dětského hřiště začala

30.03.2021

Dne 30.3.2021 byla zahájena druhá etapa oprava obnovy dětského hřiště, které bylo ve velmi neutěšeném stavu. Po podzimní opravě všech herních prvků a po vybudování nového palisádového oplocení za totemem, se ujal práce místní senior Zděněk Hájek. Jeho úkolem bude nyní nátěr všech herních prvků a palisádového oplocení. Barva splňuje bezpečnostní kritéria pro dětská hřiště. Dále se přihlásilo několik členek našeho spolku a nabídlo také pomoc s natíráním. Zakoupil jsem pro všechny nové štětce a zajistil jsem vzájemnou koordinaci celé akce. S Františkem Malým umístíme během měsíce dubna elektro stojan na určené místo. Již nás také kontaktovala dodavatelská firma na opravu keltského domu, že nakáceli nové kuláče v nedalekých lesích pro novu palisádu okolo polozemnice, která bude taktéž do poutě celá opravena.

Olda Novotný, předseda spolku