Informace ze spolku Dobšané

03.03.2021

Ahoj všem.

V této těžké a doslova blbé době mi dovolte, abych Vás informoval o tom, co se od začátku roku odehrálo.

Nejprve však musím vzpomenout na našeho kamaráda, mého osobního přítele, jehož tragicky zasáhla současná záludná pandemie. Těžce se mi píše a prsty na rukou se mi chvějí a oči se mi opět zamlžily. Vzpomeňte si všichni, prosím, na jeho opravdové přátelství, na jeho svérázný humor, na to, jak Vám všem vybavil Vaše domácnosti všemi možnými elektrospotřebiči. Měl rád Dobšice a našemu spolku pomáhal v realizaci řady projektů. Podporoval nás. Osobně jsem s ním vedl rozhovory pod červenou lampičkou a neskutečně jsme se při tom zasmáli. Bude nám všem chybět.

Vás všechny chci požádat o to, aby jste byli odpovědní. Pečujte o své zdraví a vyhýbejte se nezodpovědným lidem, kteří nedodržují nic a tím ohrožují nás ostatní. Náš starosta obce je toho negativním příkladem, kdy po návratu ze zahraniční dovolené nedodržoval pětidenní karanténu a byl viděn jezdit osobním autem po Dobšicích i mimo a bez problémů úřadoval na obecním úřadě. Neuvěřitelné.

I přesto, že je opravdu šílená doba, tak život se nezastavil a musíme jít dále.

Jak víte, poslední Zápis z výboru je na webu ze dne 21.1.2021. Tam jsme se dohodli, že se výbor a štáb spolku sejde tento čtvrtek 4.3.2021. Sděluji výboru a celého štábu i kontrolní komisi a Vám všem, že se tento termín ruší a odkládá na neurčito. Na dobu, kdy to bude možné. Včas Vás budu informovat.

Zároveň se i ruší valná hromada spolku a oslava Cidlinky dne 19.3.2021. Opět se bude konat až to situace dovolí.

Zatím jsme stále nezrušili Dobšický puchýř, který se má konat 29.5.2021. Rozhodne se na začátku května, jak budeme postupovat.

V minulém týdnu jsme obdrželi záštitu od Středočeského kraje na znovuotevření keltského oppida dne 26.6.2021 na naši pouť. Informoval jsem o tom vedení obce a vyzval je k jednání o programu této poutě na veřejném zastupitelstvu. Z úvodní reakce paní zastupitelky obce a předsedkyně kulturní komise obce paní Pavlíny Králové je jasné, že ji to nezajímá a že se asi nemůžeme spolehnout na to, že by byla skutečným koordinátorem programu a celé akce na pouť. Proto si myslím, že se o program na pouť paralelně postaráme sami.

Práce, které nás čekají na jaře:

1/usadit elektro stojan u oppida a napojit na elektřinu - betonová patka, přišroubovat stojan, malá brigáda na jedno sobotní dopoledne, navrhuji duben, pokud to situace dovolí

2/ natřít všechny herní prvky a palisádové oplocení u oppida, barvu mám doma, bude potřeba ošmirglovat mech na dřevu a následně vše natřít, opět bychom začali v dubnu, dal bych vědět

3/ mluvil jsem s dodavatelem na opravu polozemnice, totemu a oplocení polozemnice, také počítají s tím, že by začali s opravami v dubnu, květnu a nejdéle do 15.6.2021 musí mít hotovo

4/ po dvou letech chceme natřít Sochu Cidlinu, ošetřit ji, Fanda Malý zajistí barvu a lak

Prosím Vás všechny, pokud budete mít chuť a zájem pomoci na těchto brigádách, tak budu velmi rád. Vše si upřesníme začátkem dubna. Zajistil bych občerstvení. Pokud epidemie neumožní brigádu většího množství lidí, musíme asi zajistit jedince, nebo dvojici, aby postupně realizovali.

Obci Dobšice jsme zaslali naše připomínky ke kácení 8 ks stromů v intravilánu obce. Sděluji Vám, že dle došlého Rozhodnutí nám obec téměř všechny naše připomínky zamítla. Nebude se dělat výběrové řízení na odbornou firmu na kácení, nebude se projekt fotografovat a veřejnosti se nebude dokládat náhradní výsadba. Náhradní výsadba se nebude realizovat do 30 dní od vykácení, ale dle Rozhodnutí až do 31.12.2022. Obec nám vyhověla jen v jediném bodu, že za jeden vykácený strom se vysadí dva nové.

Naše připomínky k udržovacímu řezu lipové aleje v okolí hřbitova vedení obce smetlo ze stolu a vůbec je neřešilo. Akce již běží. Odborná firma nevzešla z výběrového řízení. Mně osobně volalo na 10 místních obyvatel, kdo to řeže lípy ke hřbitovu. Jako zastupitel obce jsem neuměl odpovědět, protože vedení obce nás zastupitele o těchto krocích neinformuje. Zda budou lípy zapěstovány odborně, to nedokáži posoudit. Jak sdělil starosta na posledním OZ, tak prý někdo podal udání na ČIŽP, a ta to již prý šetří. Tak se uvidí. Nicméně, my, spolek Dobšané jsme dali souhlas s udržovacím a zapěstovacím řezem odbornou firmou. Ty lípy potřebovaly péči a k udržovacímu řezu by muselo dojít. Špatná komunikace a ignorování veřejného mínění ze strany starosty obce je příčinnou, proč občané znovu nadávají a kritizují danou situaci.

Náš spolek byl dále obcí vyzván k námitkám ke kácení dvou smrků u bytovky. Oba jsou napadeny kůrovcem. Náš spolek nebude podávat připomínky.

Všem přeji pevné zdraví a další informace zašlu začátkem dubna 2021.

Olda Novotný, předseda spolku