Kontrola Finančního úřadu

18.12.2019

Spolek Dobšané realizoval projekt s názvem revitalizace Dobšického a Libněveského slepého ramene v roce 2014. Finanční úřad pro Středočeský kraj zahájil daňovou kontrolu dne 19.9.2019 a ukončil 18.12.2019. Úřad kontroloval období od roku 2010 do roku 2019. Kontrola se vztahovala na dotace z evropských a národních zdrojů. Velmi podrobně se kontrolovaly všechny podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, výběrové řízení, platby dodavatelů atd. Výsledek kontroly zní: kontrolou předložených dokladů bylo zjištěno, že příjemce dotace dodržel Podmínky stanovené v Rozhodnutí a Smlouvě. Provedenou kontrolou nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně.

Kontroloři nám sdělili v závěrečném pohovoru, že tak kvalitně zpracovaný a realizovaný projekt dlouho neviděli. Pro nás je to výborná zpráva a doklad o tom, že v rámci získávání dotací a grantů postupujeme správně a v souladu se zákony této země. Díky tomuto projektu obec Dobšice získala 400 000,- Kč v soutěži Vesnice roku 2015.