MŮJ KRAJ - Hlasování - Důležité sdělení

13.05.2020

HLASOVAT MŮŽETE ZDE - https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/hlasovani/

Vážení navrhovatelé projektů do participativního rozpočtu Středočeského kraje - MŮJ KRAJ,

vzhledem k tomu, že se blíží čas hlasování a zároveň jsme byli nuceni zrušit všechna připravovaná veřejná setkání v jednotlivých ORP, rádi bychom vás oslovili, s několika základními informacemi, alespoň touto cestou. Prosíme věnujte následujícímu textu pozornost a zapojte se s námi do maximální propagace hlasování u široké veřejnosti.

V prvé řadě bychom vám každému rádi poděkovali za úsilí a energii vložené nejen do přípravy a podání projektu. Vážíme si toho a děláme maximum, abychom společně projekty dotáhly do konce.

Tak jak jsme až do teď prošli procesem návrhu a podání projektu, tak nás všechny nyní čeká období hlasování - 16. května - 15. června. Všechny podpořené projekty z Galerie projektů byly dnes 11.5.2020, s ohledem na v tuto chvíli známé skutečnosti, schváleny Radou Středočeského kraje jako uskutečnitelné a tedy nic nebrání jejich zařazení do finálového hlasování.

HLASOVÁNÍ

Hlasování bude probíhat na internetových stránkách mujkraj.kr-stredocesky.cz/hlasovani (stránka bude aktivní opravdu až od 0:00 16. května 2020) nebo písemnou formou (vyplněný formulář zaslaný na adresu Úřadu Středočeského kraje nebo odevzdaný na podatelnu Krajského úřadu)

Hlasovat budou moci pouze osoby s trvalým bydlištěm na území Středočeského kraje a starší 18let. Hlasování je dávkově ověřováno a hlasující, kteří nesplní uvedené podmínky budou vyřazeni.

Každý hlasující má k dispozici 5 KLADNÝCH a 2 ZÁPORNÉ hlasy. Jednomu projektu je možné dát maximálně dva kladné nebo 1 záporný hlas. Všechny hlasy mají stejnou váhu a volič je může, ale nemusí použít všechny. Díky větší paletě hlasů je možné přesněji vyjádřit své preference, a dosáhnout tak v hlasování takové shody, která odráží zájem většiny hlasujících.

PODPORA NAVRHOVATELŮM

Záleží nám na tom, aby se hlasování zúčastnilo co nejvíce občanů a vítězné projekty tak měly silnou podporu veřejnosti. Připravujeme sadu grafických i textových materiálů, online kampaň a zintenzivněnou komunikaci přes Facebook. Zásadně důležité ale bude zapojení vás všech navrhovatelů. Spoléháme na vás, že oslovíte co nejširší okolí a zapojíte všechny komunikační kanály pro podporu svého projektu. Pokud v tomto ohledu budete potřebovat jakoukoliv součinnost s koordinátory, neváhejte se na nás kdykoliv a s čímkoliv obrátit - jsme tu od toho a budeme se snažit vám každému vyjít vstříc.
Rádi zpracujeme elektronické bannery pro váš FB nebo web - všeobecné téma hlasování.
Rádi dodáme letáky A5, plakáty A4, A3 - všeobecné téma hlasování.
Rádi nasdílíme vaše FB příspěvky do spřátelených komunit.
Rádi poupravíme nebo doplníme prezentaci vašeho projektu v Galerii projektů.

DALŠÍ KROKY
Ze vzájemné dosavadní komunikace vyplývají některé časté dotazy na podobu dalších etap. Bodově tedy to nejzásadnější.

Po vyhlášení výsledků budeme schopni vstoupit ve společnou komunikaci a začít pracovat na každém projektu zvlášť. Bude potřeba

- uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace na konkrétní navrhovanou částku (viz rozpočet projektu)
- připravit výběrové řízení na realizátora projektu nebo jeho dílčích částí
- vysoutěžit zakázku

- až teprve poté začít s realizací projektu. Jakékoliv náklady realizované před podepsáním smlouvy se Středočeským krajem nemohou být započteny.

- realizace (viz Zásady participativního rozpočtu - PROVÁDĚNÍ A HLÁŠENÍ - 1) Řešitel bezodkladně informuje o všech změnách v projektu koordinátora. 2) Formální změny projektu v průběhu provádění schvaluje koordinátor, ostatní změny na návrh koordinátora rada kraje. 3) Řešitel podpořeného projektu je povinen zajistit publicitu v rozsahu a způsobem, který je stanoven v komunikačním plánu.)

- po celou dobu probíhá průběžná věcná i formální kontrola koordinátory projektu MŮJ KRAJ
- ukončení a předání hotového díla
- závěrečná věcná i formální kontrola koordinátory projektu MŮJ KRAJ

Pro aktuální informace prosím sledujte webové a facebookové stránky. Pokud máte otázky, jsme k zastižení na mailových a telefonických kontaktech.

Všem vám velmi děkujeme za ochotu a elán, který do svého úsilí vkládáte. Těšíme se na společné další kroky.

Tým participativního rozpočtu MŮJ KRAJ