Na Vánoce, dlouhý noce!

21.12.2022

Poslední dny podzimu tiše plynou a denního světla stále ubývá. Všichni tuhle zákonitost přece dobře známe. Víme tedy, že jako každý rok, nám opět začne astronomická zima, letos tomu bude ve středu 21. prosince, ale až pozdě večer, tedy ve 22 hodin 48 minut. Ano, právě tehdy nastává ten okamžik, kdy zemská osa na naší severní polokouli se nejvíce odkloní od Slunce. Může se ještě pro úplnost říci, že naše životodárná hvězda vstoupí do znamení Kozoroha. A skutečně už v dávnověku chytří astronomové svými výpočty zjistili, že od této chvíle dne opět přibývá. Nastávalo období odedávna uctívané jako zimní slunovrat. Zcela zřídka přichází už 20. zcela výjimečně až 23. prosince. Z historie například víme, že Římané, Řekové a Egypťané přinášeli v této době svým bohům oběti, aby vrátili slunce na obzor. S příchodem křesťanství se v této době začalo připomínat narození Ježíše Krista. V první polovině 4. století se pak už slavily vánoční svátky. Během dalších staletí přišla tato krásná tradice i do české kotliny. Všimněme si však jak samotný slunovrat docela výstižně vyjadřují tradiční lidová přísloví. Můžeme se divit, ale některá mají víceméně pravdu i ve světle dnešních moderních vědeckých poznatků. "Na boží narození o bleší převalení," praví lidová moudrost a astronomické tabulky nám prozradí, že hodnota 1 BP (bleší převalení) činí zhruba minutu. Inu, i ty blešky jsou asi přes zimu poněkud línější. Podobně zjistíme, že slepičí krok, o který se má prodloužit první den v nastávajícím roce činí asi sedm nebo osm minut. "Na Tři krále o krok dále", také se však někde říká o skok, o píď, ale i o tři kroky dále. V tomto případě je staré rčení už poněkud nepřesné a váhavé, v každém případě dne přibude zhruba o třináct minut. Další pořekadlo v řadě je až překvapivě přesné: Na Hromnice o hodinu více! Ve skutečnosti nemá pravdu, protože se jedná o necelých osmdesát minut. Ale přátelé, potom už dne opravdu bude znatelně přibývat. Všichni se už nyní můžeme těšit na jarní rovnodennost, kdy noc opravdu ustoupí dni o čtyři hodiny. Potom uvítáme letní slunovrat, kdy boží den bude opravdu delší o více než osm hodin. Ovšem vraťme se do té naší reality. S mnoha neblahými informacemi o dnešní situaci u nás i ve světě se teď setkáváme na každém kroku. A musíme se s nimi nějak vyrovnávat, každý po svém. V čase zimního slunovratu se například můžeme vydat na procházku zimní krajinou. Jsou přece ještě místa, kde vládne posvátné ticho a klid spící přírody. Stačí se jen na chvíli zastavit a své okolí vnímat, protože i zima, která za pár dní teprve začne, může být krásná a Vánoce jsou jen jednou do roka. Ty letošní ať jsou u vás plné božího požehnání, štěstí, lásky a pohody.

Milan Čejka