Nové stromky a vánoční smrček

28.10.2023

Už patnáct let vysazují členové spolku Dobšané z Dobšic různé stromy kolem cesty vedoucí z obce směrem ke hřbitovu. Díky tomu tady rostou nejen jabloně, švestky, hrušně, ale i lípy a další typy listnatých stromů. Někdy však stromek uschne nebo je poškozen lesní zvěří a bohužel občas dochází i k vandalství. V podstatě každoročně přichází ke slovu ze strany spolku potřebná obnova Aleje Dobšanů. "Letos jsme zasadili pět nových stromků, dvě lipky, hrušeň, hrušeň a švestku. Máme radost, že se alej po celý rok stává místem příjemných vycházek pro mnohé spoluobčany, míří sem hlavně maminky

s kočárky a senioři. V sezóně projíždí těmito místy hodně cyklistů, zkrátka se jedná o vyhledávanou zónu klidu a vyrovnanosti," připomenul předseda spolku Dobšané Oldřich Novotný. Každý stromek byl opatřen opěrným kolíkem a plastovou plastovou ochranou proti okusu od zvěře. Do programu brigády v sobotu 28. října bylo zařazeno i zasazení nového vánočního smrčku na dobšické návsi. Nejprve však musel být odstraněn ten starší, který nerostl úplně rovně. Jeho místo zaujal modrý smrk stříbrný, jehličnan dekorativního vzhledu, latinsky Picea pungens. Smrček se hned také dočkal bohaté zálivky a začátkem adventu se stane ozdobou prostoru dobšické návsi. Na úplný závěr došlo k položení kytice u pomníků padlých občanů v první světové válce a obětí druhého světového konfliktu.

Milan Čejka