Poděkování a přání do nového roku 2021

31.12.2020

Ahoj přátelé a kamarádi,

konec roku 2020 je tady. Je na místě Vám všem poděkovat za spolupráci, za podporu našich aktivit v roce 2020 a popřát Vám především hodně zdraví a hodně štěstí do roku 2021. Doufám, že již nastane období bezcovidové a bude vše v normálu. To je snad největší přání ode mne.

1/ O všech našich aktivitách v roce 2020 a plánovaných akcích na rok 2021 budete informováni v novém čísle Občasníku, které je již připraveno a budete ho mít k dispozici koncem příštího týdne.

2/Zcela bez problémově proběhlo Vánoční zvonění na Štědrý den mezi 13 . a 14. hodinou, děkuji Nadě za zajištění Betlémského světýlka, Alče za přípravu jelítek, Lucce, Nadě a sobě za dozor u zvoničky po 20 minutách, jelítka jsme téměř všechny rozdali asi 40 účastníkům akce, kteří přicházeli postupně, jak víte, naši žádost - o produkci vánočních koled v obecním rozhlase - místní hasičské vedení zakázalo se zdůvodněním, že by to mělo negativní vliv na zdraví občanů. Opravdu, nespletl jsem se, jde o reakci místostarosty obce pana Modráčka ml., kterou bez úprav zveřejníme v příštím Občasníku, to jen malá ochutnávka k dalšímu číslu

Místní hasiči bojkotovali i tuto absolutně neutrální akci, kterou řadu let sami pořádali skrze tradiční obecní akci. Snad proto, že to nevymysleli sami, snad proto, že to pořádají Dobšané, kdy to sami zakázali, ani nereagovali na veřejně prezentovanou společnou nabídku na pořádání akce na OZ dne 2.12.2020 od Oldy Novotného, snad proto, že kromě Zdeny/řekla, že nebude na Vánoce doma a tedy koledy nemůže pustit/, neumí nikdo pustit obecní rozhlas, nepřišel ani jeden místní hasič s jejich dětmi si zazvonit na Ježíška. Smutný osud Dobšic po vrcholu, kdy jsme vyhrávali ceny v soutěžích Vesnice roku, zejména za společenský a kulturní život v obci.

3/Novoroční pochod na Holý vrch jak již víte, nepořádáme. Ale nikomu jsme nezakázali, aby se mohl projít 1.1.2021 a při procházce zamířil i na toto tradiční místo. Od 14 hodin bude na Holém vrchu umístěna kronika pro vzkazy a přání účastníků procházky.

4/Další organizační štáb spolku se měl konat první čtvrtek v lednu 2021, tedy dne 7.1.2021.

Prosím, abychom nebyli napadeni někým, že se smějí sejít jen dva lidé dle současných nařízení vlády ČR, tak tento termín ruším a odkládám ho na čtvrtek 21.1.2021, tradičně od 18 hodin v č.p.16. Musíme se již pak sejít, neboť za další měsíc by měl být dne 27.2.2021 Reprezentativní ples spolků, je nutné rozhodnout zda se bude konat, či ho zrušíme, na březen je plánovaná akce 45 let Cidlinky s valnou hromadou atd.... Také musíme dokončit opravu Keltského oppida, kdy polovina je hotová a ještě je nutné opravit polozemnici s oplocením a natřít všechny herní prvky barvou, kterou mám již doma.

Jak vidíte, máme toho hodně a mě osobně nejvíce štve, že se nemůžeme osobně setkávat, pokecat, pojíst, něco dobrého vypít a při tom vymyslet skvělé nápady, které následně realizujeme. A protože např. opravujeme i obecní majetky, spoluvytváříme a formujeme náš společný prostor, ve kterém žijeme, obohacujeme náš život kulturními a společenskými akcemi, tak mi dovolte, abych Vám za to vše znovu poděkoval. Poděkování není nikdy dost. Od našeho starosty obce pana Marka Nováka a místostarosty obce pana Slavomila Modráčka se poděkování nedočkáte. Naopak, jistě zase dojde k pomluvám a napadání našeho spolku, našich členů, což považuji za folklor a velmi úsměvné a hloupé. Tedy přijměte alespoň poděkování ode mne.

Olda Novotný, předseda spolku Dobšané, z.s.