Policie ČR odložila šetření zabahnění Cidliny

30.06.2023

Spolek Dobšané, z.s. v současné době obdržel Vyrozumění o odložení věci dle § 159a/1 trestního řádu. Policie ČR šetřila trestní oznámení cca 7 měsíců a my, jako oznamovatelé, jsme nebyli ani osobně pozváni k vysvětlení a svědectví.

Tuny bahenního sedimentu, které vidíte z Dobšického mostu nebo tuny bahna u palisády Dobšického ramene vlastně neexistují, nikdo je tam nedal, nikdo není odpovědný a nikdo životní prostředí nepoškodil. To jsou závěry Policie ČR.

V příloze najdete policejní Vyrozumění a porovnejte ho s pořízenými fotografie současného stavu obou výše uvedených míst. Jen žasneme, co všechno je v našem státě možné. Co na to říká vlastník obou míst, zároveň poškozený, státní podnik Povodí Labe? Tuto informaci zveřejňujeme i pro místní rybáře, kteří působí na rybářském revíru 411009, který je v daných místech znehodnocen bahenním sedimentem, ale nedá se s tím nic dělat.

Náš spolek požádal Policii ČR o zdůvodnění svého rozhodnutí. Závěry Vám sdělíme.