První adventní neděle v Dobšicích

01.12.2019

První adventní neděle se vydařila, přišlo na 50 účastníků.

Členové našeho spolku se na své březnové valné hromadě roku 2019 domluvili na tom, že by se v naší obci měly připomenout v prosinci adventní neděle. Tyto dny by měly býti obohaceny zajímavými kulturně-společenskými akcemi pro všechny místní obyvatele. Tím jsme chtěli zároveň nabídnout občanům nový kvalitní předvánoční program doplňující ostatní tradiční prosincové obecní akce. Zaručili jsme se, že programy budou na jisté společenské úrovni s opravdu vánočními tradicemi a zvyklostmi. O všech těchto bodech jednání valné hromady byl informován přítomný pan starosta obce a následně písemně i celé vedení obce. Hned od jarních dní jsme se začali zabývat přípravami adventu v Dobšicích. Přípravy vyvrcholily ve středu 27.12.2019, kdy Alča Zvěřinová zajistila tradiční stromeček ke zvoničce. Ten její rodina a přátelé zajišťovali i s rozsvícením řadu let zpět. Navázali jsme na tuto tradici a toto tradiční rozsvícení se stalo hlavním motem první adventní neděle dne 1.12. V našich představách byly i úvahy o společném rozsvícení stromečků na odpočívadle i u zvoničky v jeden den. Třeba za rok se to povede. Program první adventní neděle obohatila svým vystoupením kapela ECHO kapelníka Pavla Doležala, který sestavil muzikanty z Hudby hradní stráže ČR. Po úvodním slovu a rozsvícení stromečku zahráli řadu vánočních koled na špičkové úrovni. Účastníci se shodli na tom, že opravdu odvedli profesionální výkon. Všichni přítomní se mohli zahřát svařákem nebo čajem. Přítomni byli i prodejci s perníčkem, věnci, nebo svíčkami. Krásné prostředí u zvoničky a vedle Božích muk umocnilo nádhernou atmosféru přicházejícího vánočního období.