REFERENDUM BUDE!!!

15.08.2023

Přípravný výbor pro konání místního referenda o druhé hasičské zbrojnici v Dobšicích vyhrál soud.

Soud zrušil zamítavé usnesení místních zastupitelů a stanovil termín referenda na sobotu dne 7.10.2023.

Velmi rádi Vás informujeme o tom, že v naší zemi ještě funguje demokracie a právo. Díky rozhodnutí soudu se mohou občané naší obce veřejně vyjádřit ve všelidovém hlasování o tom, zda chtějí druhou hasičskou zbrojnici s klubovnou pro schůze členů SDH za více jak 2,5 mil Kč.

V příloze najdete první stranu soudního usnesení.

Otázka v referendu byla soudem uznána jako jednoznačná.

Dejte si do diáře termín historicky prvního referenda v Dobšicích 7.10.2023!

Podrobně Vás budeme včas informovat o tom, jak se bude hlasovat a v jakém čase?

Organizaci a průběh referenda zajišťuje ze zákona naše obec. Vzhledem k tomu, jak naše vedení obce funguje, může se stát, že rozhodnutí soudu nebude respektováno. Ale to se vše uvidí a o všem Vás budeme informovat.

Olda Novotný