Sázení stromů

26.10.2019

Dobšané pečují o zeleň i díky podpoře TPCA

V obci Dobšice je již více jak 10 let velmi aktivní spolek Dobšanů. Jeden z hlavních cílů a priorit spolku je ochrana a péče o životní prostředí na celém katastru obce Dobšice i v jeho okolí. Největším počinem spolku byla revitalizace dvou slepých ramen řeky Cidliny. Za tento projekt obec Dobšice získala v soutěži Vesnice roku 2015 v rámci Středočeského kraje Zelenou stuhu za péči a ochranu životního prostředí. Akci tehdy podpořila i společnost TPCA. Každoročně spolek vysazuje desítky nových stromů, obnovuje stromy uschlé nebo poškozené spárkatou zvěří. Tradičně na dobšické posvícení se sejde parta místních dobrovolníků, členů spolku, místních občanů a dají se do díla. Letos to bylo v sobotu 26.10.2019, kdy se na 25 účastníků sešlo na začátku lipové aleje ve směru k místnímu hřbitovu a celkem v této části obce vysadili 10 ks nových líp, 10 ks švestek, 15 ks hrušní a 5 ks jabloní. Den před tím se vysadili 3 lípy a jeden dub u řeky Cidliny a také se zasadil nový habr na cykloturistickém odpočívadlu a nový topol na hrázce u čističky odpadních vod. Všechny stromy byly zabezpečeny proti okusu a upevněny ke kůlům. Po dvou hodinkách práce se všichni sešli u kotlíkové gulášové polévky a opekli si výborné špekáčky. Samozřejmě jsme si všichni připili dobrou slivovičkou na dobšické posvícení a zároveň nám zahrál místní kapelník Cidlinky na harmoniku. Na letošní sázení stromů jsme obdrželi finanční příspěvek od společnosti TPCA v rámci zaměstnaneckého sponzoringu. Automobilka TPCA nás podpořila a my si její podpory velmi vážíme. Děkujeme. Děkujeme za pomoc i místnímu zaměstnanci TPCA, který nám umožnil prožít hezký den a zároveň něco udělat pro zachování přírody pro další generace.

Mgr. Oldřich Novotný, předseda spolku Dobšané, z.s.