Setkání Dobšic z celé ČR

11.07.2020

Setkání Dobšic z celé ČR v Dobšicích u Znojma.

Po druhé ve své historii se uskutečnilo Setkání Dobšic z celé ČR dne 11.7.2020 v Dobšicích u Znojma. O tomto srazu náš spolek informoval vedení obce Dobšice a veřejnost již v lednovém Občasníku. Naši obec jelo reprezentovat na 32 místních i přespolních obyvatel a přátel Dobšic (zcela chyběli podporovatelé volebního uskupení Hasiči pro Dobšice). Bohužel nikdo ze současného vedení obce nepřišel ráno k autobusu, abychom se poradili nad společně deklarovaným vystupováním a společné prezentaci naší obce na tomto srazu, kterého se zúčastnily celkem čtvery Dobšice z celkem pěti. Starosta, místostarosta, dvě členky kulturní komise a kronikářka obce nejeli společně autobusem se svými spoluobčany, ale odjeli samostatně jedním automobilem bez jakékoliv vzájemné koordinace a jednoty. Tito automobiloví zástupci naší obce byli jako jediní přijati na radnici společně s ostatními delegacemi. My ostatní občané z Dobšic jsme nevěřícně sledovali toto konání v nedůstojném místě radnice, kdy jsme přijeli se zpožděním deseti minut po slavnostním přivítání delegací na Obecním úřadě. Po obědě naše vedení obce odjelo domů, neboť v naší obci povolilo na stejný den jinou akci, kde byla jejich účast prý nutností.

Podívejte se na pár fotografií z nádherného programu po odjezdu našeho vedení obce. Navštívili jsme Vinařství LAHOFER, kde proběhla degustace vína a vystoupil tam pěvecký chrámový sbor sv. Tomáše. Pak jsme opět dobývali dobšické sklepy např. u Tondy Pavlase, u Švedů atd. Všude zněla dobrá muzika a voněly skvělé moravské dobroty. Děkujeme všem účastníkům, že jste upřednostnili tuto prioritní akci spřátelených Dobšic ČR.