Spolek Dobšané, z.s. byl podpořen zaměstnaneckým sponzoringem Automobilky TPCA

04.09.2020

Jsme velmi vděčni za finanční podporu od nedaleké společnosti TPCA, která pomáhá finančně podporovat aktivity komunit v okolních obcích i neziskovkách. Je tak významným donátorem celého regionu. Tentokrát jsme obdrželi částku 8 000,- Kč na obnovu zaschlých stromů v okolí místního hřbitova. Jde zejména o vysazení nových hrušní, švestek i jabloní. Novinkou projektu je vysazení nového stříbrného smrčku u zvoničky na návsi, kde se pravidelně na začátku Adventu rozsvítí vánoční stromeček zajištěný z okolních lesů. Abychom uchránili přírodu, tak zde poroste na stálo nový stromeček. Chceme ho vysadit na dobšické posvícení 24.10.2020.

Srdečně zveme na malou brigádu všechny občany naší obce a k malému pohoštění u zvoničky, kdy zřejmě v obci přivítáme i prezidenta TPCA osobně. Chce se zúčastnit vysazování. 

Děkujeme.