Starostka obce paní Veronika Kopecká odpovídá za další porušení zákona. Ignoruje žádosti místních občanů.

14.02.2023

V příloze najdete vyjádření k naší žádosti, aby odpovědná osoba uhradila škodu 15 000 Kč za ořezanou vrbu. Jde o další porušení zákona našich mocipánů. V příloze je důkaz.

Zajímavostí je, jaké bláboly vedení obce napsalo na MV ČR v reakci. Že to bylo projednáno 3.8.2022 na OZ a my podali žádost až 12.9.2022.

Ke všemu píší, že se kontrolní výbor obce nesešel od 12.9.2022 k dnešnímu dni, tedy únor 2023.

Za toto berou peníze? Neuvěřitelné. Za 4 a půl měsíce od voleb se nesešel kontrolní výbor obce. Gratuluji. To je výkon.

Každopádně jsme opět nabourali kult osobnosti naší carevny a musí naši žádost, dle zákona, předložil k projednání na OZ.

Víte jak to dopadne?

Ona předloží bod k jednání a oni ho neodhlasují do programu a tím to bude vyřešeno.

Každopádně musí písemně odpovědět našemu spolku a my to zveřejníme.

Olda Novotný