V Dobšicích vysadili nové stromky

08.11.2021

V rámci mnohých aktivit občanského sdružení Dobšané z Dobšic a díky sousedské pospolitosti bylo vysazeno v obci a na zdejší cyklistické stezce patnáct stromků, díky finanční podpoře společnosti Toyota Motor Manufacturing Czech republic u Kolína. V sobotu 30. října, kdy se shodou okolnosti také slavilo Dobšické posvícení, se zhruba dvacítka členů spolku vydala za tímto účelem do několika míst. "Jedním z našich stálých cílů je ochrana a péče o životní prostředí, chceme zvelebovat naší vesnici, takže se snažíme zlepšovat život spoluobčanů. Už asi dvanáct let tradičně na posvícení vysazujeme stromky, především švestky a hrušky případně okrasné dřeviny. Vlastně se také snažíme udržovat tradici z 19. století, kdy se tehdy u polní cesty, tedy na nynější stezce, vysazovaly švestky a hrušky. Postupně se tak tvoří nebo vyrůstá zajímavá ovocná alej směrem z Dobšic a na Sány," vysvětlil předseda sdružení Oldřich Novotný. Podle vzpomínek pamětníků rostla na jednom místě u dnešní cyklostezky dlouhověká hruška, která sešla věkem a byla ohořelá od úderu blesku. Její staří se odhadovalo téměř na 190 let. Ve staré katastrální mapě bylo zmiňované místo zakresleno jako "Hruška". Dobšané mají obnovu stromoví v okolí obce ve svých plánech, takže vyměňují staré, uschlé či zašlé po okusu lesní zvěře za nové.

Na Dobšické návsi dnes dominuje několik statných bříz a líp. "Tyto stromy, tedy lípy a břízy, sem patří historicky, tak nějak od nepaměti. Před třemi lety byla u příležitosti připomínky stoletého výročí vniku Československa vysazena nedaleko Dobšického šenku pamětní Lípa republiky. Strom byl sice označen informační cedulkou, ale podle rozhodnutí obecního zastupitelstva zde v sobotu došlo k umístění a slavnostnímu odhalení nové pamětní žulové desky," doplnil Oldřich Novotný. Dobšané organizují nebo se podílejí na na dalších obecních aktivitách. Už dnes plánují na příští rok bohatý pestrý program Dobšické pouti a Zabíjačkové hody.