Valná hromada 2022

18.02.2022

Pozvánka na řádnou valnou hromadu spolku DOBŠANÉ, z.s.

Termín: sobota 26.3.2022 od 17 hod. v sále Dobšického šenku

Vážení členové, příznivci a přátelé,

srdečně Vás zvu na řádnou valnou hromadu spolku DOBŠANÉ, z. s.. Náš spolek svojí činností přispívá ke zvelebení obce Dobšice. Taktéž podporuje spolkovou činnost našich členů a získáváme finanční i nefinanční plnění od řady donátorů. Obohacujeme kvalitu kulturního a společenského života místních obyvatel.

Slavíme 15 let své existence

Tato valná hromada vyhodnotí práci nejenom za rok 2021, ale také si připomeneme důležité okamžiky během patnácti let. Děkuji všem za práci během celého roku 2021 a vůbec za vzájemnou podporu během existence spolku, bez které by nešlo nic. Moc si vážím práce všech členů i příznivců. Děkuji. Poděkování patří i všem donátorům a finančním přispěvovatelům.

Hlavní motto spolku pro rok 2022: oslavme důstojně 15 let existence spolku DOBŠANÉ, z.s.

Program:

1/Zahájení, přivítání hostů a schválení programu

2/Přijetí nových členů

3/Volba zapisovatele, volba návrhové komise

4/Zpráva předsedy spolku za rok 2021

5/Kalendář aktivit na rok 2022 a jejich začlenění do kalendáře aktivit obce, dobrovolný tým

6/Zpráva o hospodaření spolku-účetní závěra k 31.12.2021, závěry kontrolní komise ze dne 17.2.2022, revizní zpráva

7/Rámcový rozpočet na rok 2022

Členský příspěvek budeme vybírat v souladu se stanovami před valnou hromadou u Ing. Fejfarové.

8/Členství v MAS Zálabí, z.s.na rok 2022

9/Odměny členům spolku

10/Diskuze

11/Usnesení a závěr

12/ Malé historické okénko o činnosti spolku za 15 let existence

Všem přítomným bude zajištěno pohoštění.

V cca 18 30 hodin promítneme reportáž z akce roku 2010 - slavnostní odhalení orloje na sběrném dvoře a následně zahraje Cidlinka.

Na všechny se těší Mgr. Oldřich Novotný, předseda spolku DOBŠANÉ, z.s

V Dobšicích 18.2.2022 


 Předáno všem členům do schránek, osobně, poštou, e-mailem.