Vánoční zvonění

24.12.2020

Jak jsme slíbili, tak se na Štědrý den konalo tradiční průběžné zvonění cílené zejména na malé děti a mladé rodiny. Spolek Dobšané zajistil i Betlémské světlo. Asi na 40 místních i přespolních občanů využilo možnosti si zapálit Betlémské světýlko. Z řad místních hasičů a jejich dětí nepřišel nikdo. Ani jedna rodina. Místní hasiči a jejich příznivci celou akci bojkotovali. Zřejmě proto, že ji sami nevymysleli.

Vrcholem hasičského bojkotu celé akce byla reakce pana místostarosty obce pana Modráčka ml., kdy jsme požádali vedení obce o to, aby na Štědrý den v čase mezi 13. až 14. hodinou pustili tradičně vánoční koledy místním veřejným rozhlasem. Zde je reakce, kterou zveřejňujeme bez úprav:

Zdravím, bohužel z důvodu zhoršující se situace kolem pandemie Covid19 a na doporučení starosty obce se veřejný rozhlas dne 24.12. 2020 nepustí. V reálných číslech jsme na 5 stupni indexu PES, vláda stále rozhoduje o opatřeních. Občané mají možnost si na zvoničku individuálně zazvonit při procházce jak je psáno na letáčku Dobšanů. Věříme že příští rok se všichni sejdeme tak jak jsme zvyklí při vánočním zvonění.

Všem přeji krásné svátky vánoční Slavomil Modraček,místostarosta

Glosa Dobšanů:

Občané se dozvěděli, že vánoční koledy se nepustí a jsou zakázány, protože jejich puštění by ohrozilo zdraví našich spoluobčanů v době pandemie.