Vysazení nových stromů za hřbitovem

01.11.2020

Bohužel v důsledku nařízení vlády ČR ohledně covidové pandemie jsme museli akci v daném termínu zrušit. Domluvili jsme se, že nové stromy vysadíme po dvojicích, vždy každá dvojice v jiný den. Nakonec díky asi 10 místních obyvatel i přespolních se vše vydařilo. Děkujeme všem za pomoc a opět také děkujeme panu Jiřímu Čiperovi za pomoc v získání finančních prostředků ze zaměstnaneckého sponzoringu TPCA. Celkem bylo vysazeno 10 ks slivoní a 8 ks hrušní s kůly a úvazy za cenu 4 990,- Kč.