Obnova Čapího hnízda

S nápadem na obnovení hnízda přišel místní spolek nadšenců a za podpory obce, soukromých osob a firem provedl realizátor projektu Dobšané,z.s. jeho vybudování. Sloup je vysoký 10 m a je umístěn za kovárnou Archeoskanzenu. 

Na čarodějnice 30.4.2017 se sešli Dobšané a příznivci u nově postaveného čapího hnízda. Dostavilo se asi 25 občanů. Všem přítomným Malý František a Novotný Oldřich poděkovali za podporu při realizaci stavby. Jmenovitě pak těm, kteří se na výstavbě podíleli konkrétní prací. Čapí hnízdo je umístěno nedaleko místa původního hnízda, jež zaniklo v 60. letech minulého století. Došlo totiž k pádu stromu, na kterém bylo umístěno. Symbolickým přípitkem a pokřtěním nosného sloupu všichni vyjádřili přání, aby si nějaký čapí mládenec toto místo vybral jako domov pro svoji rodinu. Klapání čapích zobáků by oživilo celé okolí. Snad jako předzvěst vyplnění tohoto přání se při ukončování celého aktu objevil v blízkosti letící čáp. Tak snad...

O naše čapí hnízdo již projevil zájem Český rozhlas Region a dne 18.5.2017 byl natočen s Františkem Malým rozhovor do rádia.

Hnízdo je zaregistrováno na internetových stránkách: 
Čapí hnízda - https://www.birdlife.cz/capi/