Obnova cyklocedulí

V letošním roce je tomu již také 10 let, kdy spolek Dobšanů zastřešil a realizoval projekt s názvem Realizace cyklistického okruhu TPCA s podtitulem "Jedeme na kole v Labsko-cidlinské oblasti". Tehdy Automobilka TPCA v roce 2007 přispěla na označení cca 42 km dlouhé cyklotrasy částkou 164 000,- Kč a jednotlivé obce na trase přispěly částkou 10,- Kč na jednoho svého obyvatele.

Díky této podpoře se podařilo dostat cyklisty od soutoku řek Labe a Cidliny a od Řepařské drážky až k nám do Dobšic a dále ve směru na Choťovice, Žíželice.

Po celých deset let se o žluté cyklistické značky staral a stará Klub českých turistů, který pravidelně doplňuje zničené a ukradené značky. O infotabule se po dohodě staraly jednotlivé obce. Každá se bude na svém katastru starat o tu svoji. A vzhledem k tomu, že řada cedulí již byla zničena nebo špatně viditelné, bylo nutné na novou sezónu tabule obnovit.

A tak předseda spolku Oldřich Novotný po dohodě ve výboru a na valné hromadě v listopadu 2016 oslovil starosty a vedení těchto následujících obcí Dobšice, Volárna, Veltruby, Velký Osek, Sendražice - Kolín, Sány, Ovčáry, Opolany, Pátek a Poděbrady s cílem požádat je o spolupráci a o finanční podporu ve výši 3 140,- Kč bez DPH za jednu novou ceduli. Všichni souhlasili s předloženým řešením obnovy. Oslovena byla i obec Žehuň, která se ovšem nepřipojila k projektu se zdůvodněním, že si to zajistí sama.

Celou akci opět zastřešil náš spolek. Celkem bylo vyrobeno 14 ks cedulí za 53 192,- Kč vč. DPH.

Přesně 11.5.2017 byl projekt dokončen a všechny cedule byly nainstalovány. Turistická sezóna může začít a my můžeme být právem pyšní na to, že tak malý spolek mohl malým dílem pomoci k zatraktivnění cestovního ruchu v našem regionu. Znovu se ukázalo, že pokud se regionální subjekty dovedou spojit a táhnout za jeden provaz, je to ku prospěchu věci.

Děkujeme všem zúčastněným obcím za spolupráci a podporu.

Mgr. Oldřich Novotný

Zveřejňujeme i poděkování starosty Velkého Oseka pana Mgr. Pavla Drahovzala a my máme radost z toho, že přespolní si váží naší práce.

" Děkujeme za zprávu a vyhodnocení této aktivity na obnově informačních cedulí k turistice v okolí Velkého Oseka. Děkuji za Vaši činnost a těšíme se na další spolupráci"