Obnova posezení před Dobšickým šenkem

U příležitosti připomenutí deseti let Muzea Keltů v Dobšicích spolek Dobšanů zajistil dne 26.5.2018 program v keltském duchu s doprovodnými akcemi. Součástí projektu byla i obnova a zpřístupnění mobiliáře nedaleko naučné keltské stezky před Dobšickým šenkem.

Nové lavičky, stoly a stojany pro cyklisty mohou využívat nejenom místní občané, ale i mnoho návštěvníků obce. Zajištění mobiliáře, jeho montáž a umístění na původní místo ve svém volném čase zajistilo několik místních obyvatel, kteří mají naši obec rádi. Stalo se tak 4.8.2018. Patří jim velké poděkování. 

Projekt finančně podpořili: Středočeský kraj a DOBŠANÉ, z. s. 

Hlavní podpora projektu: Projekt byl realizován za finanční podpory Středočeského kraje.