Revitalizace ramen

Jde o největší projekt, který náš spolek v obci Dobšice realizoval. V roce 2015 za něj naše obec Dobšice dostala v soutěži vesnice roku zelenou stuhu za péči a ochranu životního prostředí a do obce přišla odměna ve výši dalších 400 000,- Kč