Obnova zvonu na márnici místního hřbitova

Ve středu 23.3.2016 byla zahájena první fáze obnovy zvonu na hřbitově. Obnovy se ujal spolek Dobšanů společně s místními skupinami obyvatel.

Slávek Modráček st. i ml. postavili lešení u márnice. Následně přijel pan Velehrach z Hořic, výrobce nového zvonu, který odmontoval nefunkční závěs zvonu. Zárověň přivezl model zvonu budoucícho. Na zvonu bude z jedné strany kříž a z druhé strany nápis Dobšice 2016. Pánové Radek Bartoš, Marcel Zvěřina a Pavel Dobrý ml. provedli nátěr kříže na márnici. Kříž byl očištěn a natřen matovou černou barvou. Slavnostní vysvěcení nového zvonu proběhne na pouť, poslední sobotu v červnu 2016.

Dne 25.6.2019 ve 13:00 hodin Mgr. Oldřich Novotný, předseda Dobšané,z.s., vyzval všechny přítomné k seřazení a zavelel kapele a celému průvodu k pochodu na místní hřbitov. Při pouti obcí zaznělo mnoho tradičních českých skladeb v podání kapely TOX Jaroslava Trnky a poutníci mohli zhlédnout alespoň část naší krásné obce. Čelo procesí vedli p. Josef Dědek s p. Liborem Vondruškou ze Žehuně, kteří nesli kříž s Ježíšem Kristem. Za nimi, s vlajkou obce Dobšice, kráčeli Ing. František Malý, Mgr. Oldřich Novotný a Ing. Martin Popek. Tomáš Toms nesl baldachýn, ze kterého se do šíře rozprostíraly bílé stuhy. Každá stuha měla svou opatrovnici (Helena Novotná, Naďa Tomsová, Marie Štěrbová, Markéta Knytlová, Lucie Novotná, Jitka Bartošová, Adéla Zvěřinová a Vendula Krejčová). Průvodu se zúčastnilo cca 100 lidí.

Na místním hřbitově nás vřele přivítala Mgr. Alena Zvěřinová. Její slova byla velice vroucí a dojemná. Ve své řeči připomněla nutnost ohlížet se do historie, nezapomínat na uchovávání tradic a obnovu památek, ale i ohleduplnost vůči ostatním, slušné chování a soudržnost. Poté se ujal slova Mgr. Oldřich Novotný. Ten přivítal všechny přítomné, vysvětlil, jak nový zvon vznikal. Poděkoval p. Luďku Velehrachovi, který zvon vyrobil. Uvítal zde senátorku Emilii Třískovou, která se poté při zápisu do kroniky zmínila, že je velice překvapena. Byla ohromena kulturní hodnotou akce a zařadila ji k nejvýznamnějším akcím v regionu. Na závěr uvedl Monsignora Vladimíra Hronka, kněze z diecéze Hradec Králové a probošta města Poděbrady, který zvon vysvětil. Monsignor ve své řeči kladl důraz na vyslyšení bližního svého, na vzájemnou toleranci, ochotu a pospolitost. Zvon se jménem Dobšice 2016 byl předán starostovi obce do opatrovnictví a vysvěcen v 13:30 hodin. Před všemi přítomnými se rozezněl v rukou p. Bartoše a p. Zvěřiny. Jeho srdce tak ožilo a doufejme, že nás uchrání před vším zlým. Na závěr zazněly tóny písničky "Ach synku, synku" a mnohým z nás se vloudila slzička do očí.

Dne 10.8.2016 místní spolek Dobšané,z.s., spolu s místními občany umístili nový zvon s dubovým závěsem do věže márnice.Vše se tak podařilo po sedmdesáti letech.